Back 

Join our campaigns

Campaign for change

NZNO campaigns to achieve fair wages and conditions across the health sector, and social justice for our families and wider communities. From calling for a NEtP placement for every new grad nurse to fighting for equal pay for women – our voices are in all the places that matter. Join us!

Ka whakapau kaha te NZNO kia tika ngā utu me ngā āhuatanga mahi puta noa i te rāngai hauora, otirā, kia hāngai anō ngā mōtika pāpori ki ngā whānau me te hapori whānui. Mai i te whakatūnga o ngā tūranga NEtP mō ngā nēhi hou ki ngā utu tautika mā ngā wāhine – e rangona ana tō mātou reo i ngā wāhi maha. Tūhono mai!

© Copyright 2014 New Zealand Nurses Organisation. Authorised by NZNO, 57 Willis Street, Wellington